Oferta dla firm

W związku z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 01.12.1998 roku (Dziennik Ustaw nr148 poz.973 &8.2 2.Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego)

Oferujemy wykonanie badań okulistycznych oraz okularów korekcyjnych dla osób na stanowiskach przy monitorach ekranowych.

Proponujemy korzystne rabaty na oprawy i soczewki okularowe.