Czy łatwo przyzwyczaić się do noszenia okularów progresywnych?

Nowoczesna konstrukcja soczewek progresywnych charakteryzująca się szerokimi polami widzenia gwarantuje bardzo szybką i łatwą adaptację. Współczesne soczewki progresywne pozwalają na płynne przechodzenie z obszarów przeznaczonych do dali, do widzenia pośredniego i do bliży. Wykorzystują one naturalny dla widzenia człowieka ruch gałek ocznych, zwany konwergencją. Pomocne w wyborze soczewek progresywnych są oferowane przez nasz wrocławski zakład optyczny próbne soczewki progresywne, pozwalające każdemu indywidulanie sprawdzić widzenie przez soczewki tego typu. Zapraszamy!